Preskoči na vsebino


Pomen praznika

Po grehu je med Bogom in človekom zazeval velik prepad. Človek se je začel umikati od Boga in s tem se je razdalja med njima še povečala. Bog je posegel, prišel do človeka. Ni prišel kot vzvišeni, kot veliki, kot sodnik ... prišel je kot preprost otrok, eden izmed nas. In v tem sestopu Boga, premagovanju razdalje med Bogom in človekom ima devica Marija posebno vlogo. Bog išče ljudi, ki bi bili pripravljeni sodelovati z njim. Za največji izraz ljubezni izbere preprosto judovsko dekle. Marija je bila brez madeža spočeta, se pravi, da je bila že ob spočetju brez izvirnega greha in osebnega greha. Gre za cerkveno dogmo. Versko resnico, ki ji ni mogoče oporekati. Dogmo o Marijinem brezmadežnem spočetju je razglasil papež Pij IX. dne 8. decembra 1854 v okrožnici Ineffabilis Deus:

Izjavljamo, oznanjamo in določamo: da je bila blažena Devica Marija v prvem trenutku svojega spočetja obvarovana vsakega madeža izvirnega greha, in sicer po edinstveni milosti in posebni pravici, ki ji jo je podelil vsemogočni Bog glede na zasluženje Kristusa Jezusa, Zveličarja človeškega rodu - to je od Boga razodet nauk in ga morajo zato vsi verniki trdno in stanovitno verovati (Strle, Vera Cerkve).

Čeprav sorazmerno pozno razglašena dogma, pa to ne pomeni novosti v katoliškem verovanju, pač pa samo potrditev že uveljavljenega verovanja, ki je bilo zelo razširjeno že prej. Praznik brezmadežnega spočetja je bil razglašen že leta 1476.

Kaj pomeni Marijino brezmadežno spočetje? Bog je tisti, ki kliče, ima iniciativo. Namen Božjega posredovanja je naša sreča. Svetost poslanstva in življenja se tako združita in sta eno. Bog nas ne kliče k nemogočim zahtevam. Omogoča nam sredstva za naše posvečenje. Če nas je poklical k voditeljski službi, nam bo dal in omogočil tudi sredstva za izpolnjevanje tega poslanstva. Zelo preprosto bi lahko sklenili: Bog preden nkliče, daje. Marija je najprej bila obvarovana greha, nato je lahko izpolnila svoje poslanstvo. Začetna milost brezgrešnosti je pripravljala na srečanje z nadangelom.

Praznik Marijinega brezmadežnega spočetja praznuje katoliška Cerkev 8. decembra - točno devet mesecev pred 8. septembrom, ki predstavlja obletnico Marijinega rojstva.

Brezmadežna je največkrat upodobljena po prizoru iz Knjige razodetja "žena, ogrnjena s soncem, in luna pod njenimi nogami, na njeni glavi pa venec dvanajstih zvezd" (prim. Raz 12,1). Z eno nogo stoji na glavi kače, kar spominja na besede iz prvih poglavij Svetega pisma: Njen zarod ti bo glavo strl, ti ga boš pa ranila na peti. (prim. 1 Mz 3,15).

In slednje je povod za razmišljanje zakaj Vojska Brezmadežne. V svetu se vedno dogaja duhovni boj. In nihče ni izvzet iz tega duhovnega boja. Mi se proti silam teme ne moremo boriti sami, ker bomo vedno na strani poražencev. Mi se moramo boriti z duhovnimi stvarmi, skupaj z Odrešenikom in ob strani z Njegovo materjo. Marija simbolno stoji na kači. Je tista, ki je presekala vpliv in posledice kačinega zapeljevanja. Liturgija Marijo imenuje druga Eva. Po Evi je prišlo zlo na svet, po Mariji prihaja na svet odrešenje. Veliko močnejši bomo v boju, če se bomo izročali Brezmadežni. In še močnejši, če bomo kot občestvo – Vojska Brezmadežne.

Lokacija: