vpisVpis otrok k verouku 13., 14. in 15. septembra od 15. - 18. ure v župnijski pisarni. K vpisu prinesete liturgični zvezek za minulo leto. Lahko boste kupili učbenike. Za vpis v 1. razred bodo na razpolago prijavnice. Če vaš otrok ni bil krščen v naši župniji, potrebujete še krstni list. Za vpis v ostale (višje) razrede prijavnica ni potrebna. Prijavnicahttp://zupnija-turnisce.rkc.si/index.php/content/display/204