Zakramenti Priprava na sv. krst: Prvi stik z domačim župnikom (vpis podatkov), 1x dekanijska priprava: prvi ponedeljek v mesecu v Beltincih ob 19. uri (v veroučni učilnici), drugi četrtek v mesecu v Turnišču ob 19. uri (v veroučni učilnici), tretja sobota v mesecu v Lendavi ob 19. uri (v veroučni učilnici), 1x priprava v domači župniji (konkretna razlaga poteka obreda, sv. spoved...).   Krstne nedelje v letu 2015: 11.01., 15.02., 04.04. (velika sobota zvečer), 17.05., 14.06., 12.07., 23.08., 13.09., 11.10.,15.11., 13.12.     Priprava na poroko: Obisk predzakonskega tečaja v Murski Soboti (prva in druga nedelja v mesecu ob 15. uri v veroučnih učilnicah) ali v Lendavi (28. februarja in 7. marca 2015 od 14. do 19. ure), lahko tudi drugje: Ljubljana, Maribor... Prvi stik z domačim župnikom (približno 6 mesecev pred poroko) za vpis podatkov in urejanje potrebne dokumentacije, ter dogovor o pripravi na poroko.   Sv. spoved: vsak dan pol ure pred sv. mašo. V nujnih primerih ob vsakem času.    Sv bolniško maziljenje: vsak dan po sv. maši (prej opravljena sv. spoved) v zakristiji oz. v cerkvi. V nujnih primerih ob vsakem času. Bolniško maizljenje lahko prejmejo vsi resno bolni, umirajoči in vsi, ki gredo v rizične situacije npr.: operacija, porod...   Sv. maše so v župnijski cerkvi: ob nedeljah: ob 7.00, 9.00, 10.30, ob delavnikih: ob 7.30 (od oktobra do konca marca tudi zvečr ob 18.00 (april, maj in september ob 19.00; junija, julija in avgusta ni večerni maš), ob praznikih: ob 8.00, 10.00 in zvečer ob 19.00 (od oktobra do konca marca ob 18.00). Sv. maša v samostanu s. klaris je vsak dan zjuraj ob 5.30.http://zupnija-turnisce.rkc.si/index.php/content/display/51