ROMANJA V TURNIŠČE O romanjih v Turnišče         → večhttp://zupnija-turnisce.rkc.si/index.php/content/display/79