Preskoči na vsebino


Predstavitev skupnosti

 

BRATJE MINORITI – nova skupnost v Turnišču

 

S prvim avgustom smo v Turnišče prišli trije bratje – patri MINORITI.

Sveti Frančišek je s svojim načinom življenja navdušil ljudi, da so želeli živeti po evangeliju kakor on. Prvi bratje, ki so se mu pridružili, so se sprva imenovali asiški spokorniki. Ker je bratstvo naraščalo, je Frančišek hotel dobiti odobritev in varstvo Cerkve za svoje prenoviteljsko gibanje. Napisal je Vodilo za življenje, ki ga je potrdil papež Honorij III. 29. novembra 1223. Tako je bil ustanovljen red manjših bratov (Ordo Fratrum Minorum).
Zaradi različnih pogledov bratov na poslanstvo reda in zahtev Cerkve so se znotraj bratstva začeli pojavljati različni pogledi in smeri. Po letu 1517 se je red razdelil na različne podskupine. Do danes so se ohranile tri veje: frančiškani, kapucini in minoriti. Vse nas povezuje izpolnjevanje istega Vodila življenja, le njegove razlage (konstitucije) so skozi stoletno zgodovino postale različne.

Vse tri veje smo danes samostojni redovi. Vsak na svoj način živi delček ustanoviteljeve karizme. Skupaj z drugimi Frančiškovimi sestrami in brati sestavljamo pisan mozaik njegovega duhovnega bogastva.

Prvi Frančiškovi sopotniki so bili poznani kot "fratres minores" ali manjši bratje. V nemško govorečih deželah in tudi pri nas se je do danes ohranilo ime minoriti, ki nas veže na ustanoviteljeve korenine.

Ne glede na to, ali smo bratje ali duhovniki, živimo skupaj kot bratje. Združuje nas življenje evangeljskih svetov uboštva, čistosti in pokorščine. Drug drugega in ljudi, h katerim smo poslani, podpiramo s skupno in osebno molitvijo. Po Frančiškovem zgledu nam ni tuja nobena dejavnost. V naših skupnostih so skozi stoletja našli svoje mesto preprosti delavci, tiskarji, zdravniki, učitelji, teologi, duhovni voditelji, mistiki, umetniki, znanstveniki, raziskovalci in univerzitetni profesorji. Čeprav je naše življenje velikokrat napolnjeno z obveznostmi, se trudimo živeti Frančiškovo naročilo: "Delajo naj tako, da se bodo ogibali lenobe, ki je sovražnica duše, vendar pa da ne bodo ugašali tistega duha svete molitve in pobožnosti, ki mu morajo služiti vse časne stvari".

 
Skupnost