Zakramenti Priprava na sv. krst: Prvi stik z domačim župnikom (vpis podatkov), 1x dekanijska priprava: prvi ponedeljek v mesecu v Beltincih ob 19. uri (v veroučni učilnici), drugi četrtek v mesecu v Turnišču ob 19. uri (v veroučni učilnici), tretja sobota v mesecu v Lendavi ob 19. uri (v veroučni učilnici), 1x priprava v domači župniji (konkretna razlaga poteka obreda, sv. spoved...).     Priprava na poroko: Obisk predzakonskega tečaja v Murski Soboti, lahko tudi drugje: Ljubljana, Maribor... Prvi stik z domačim župnikom (približno 6 mesecev pred poroko) za vpis podatkov in urejanje potrebne dokumentacije, ter dogovor o pripravi na poroko.   Sv. spoved: vsak dan pol ure pred sv. mašo. V nujnih primerih ob vsakem času.    Sv bolniško maziljenje: vsak dan po sv. maši (prej opravljena sv. spoved) v zakristiji oz. v cerkvi. V nujnih primerih ob vsakem času. Bolniško maizljenje lahko prejmejo vsi resno bolni, umirajoči in vsi, ki gredo v rizične situacije npr.: operacija, porod...   Sv. maše so v župnijski cerkvi: ob nedeljah: ob 7.00, 9.00, 10.30, ob delavnikih: ob 7.30 (od oktobra do konca marca tudi zvečr ob 18.00 (april do september ob 19.00), ob praznikih: ob 8.00, 10.00 in zvečer ob 19.00 (od oktobra do konca marca ob 18.00). Sv. maša v samostanu s. klaris je vsak dan zjuraj ob 6. uri ob nedeljah ob 18. uri. https://zupnija-turnisce.rkc.si/index.php/content/display/51